Det er kommet ny revisjon av håndboka. Derfor gjelder ikke disse reglene lenger.

9.5.3. Para Pro trinn 4, ferdighetskrav

1. Repetisjon: Øvelsene fra foregående trinn mestres.

2. Planlegging: Flygingens prosess, gi flyplan.

3. 360 graders svinger: På minimum synk, flate, høyre og venstre.

4. Sikkerhetskurs.

a) Full kollaps, med stabilisert paraglider og kontrollert og sikker utgang.

b) Spinn, gjenkjenning og kontrollert og sikker utgang. Minimum 360 grader rotasjon.

c) Inngang spinn, gjenkjenning og kontroll før vingen virkelig entrer spinn.

d) Sideinnklapp, minimum 50% på hver side. Retningstabil, kontrollert utgang.

e) Harde 360 graders svinger (stupspiral), høyre og venstre.

f) B-stall, med stabilisert paraglider og kontrollert og sikker utgang.

Merk: Øvelsene under d., e. og f. kan utføres utenom sikkerhetskurs. Øvelsene skal

dokumenteres i loggbok.

Før deltakelse på sikkerhetskurs skal man ha trent på kast av nødskjerm i simulert

situasjon (for eksempel i gymnastikksal).

5. Hang: Start og flyging på.

6. Termikk: Start og flyging i.

7. Sterkt løft: Start og flyging i.

8. Kast og turbulens: Start og flyging i.

9. Trafikkregler: Flyging på hang og i termikk sammen med andre hangglidere og

paraglidereglidere.

 

9.5.4. Para Pro trinn 4, erfaringskrav

1. Minimum 40 flytimer.

2. Minimum 5 flytimer på hang.

3. Minimum 3 turer på over 1 time i termikk.

4. Minimum hatt flybevis for paraglider i 12 måneder.