Det er kommet ny revisjon av håndboka. Derfor gjelder ikke disse reglene lenger.

5.10. Regler for akroflyging med paraglider

 

5.10.1. Kvalifikasjonskrav

Akroflyging med paraglider kan utføres når flygeren har gyldig PP5 flybevis og/eller under

deltagelse på sikkerhetskurs godkjent av HP/NLF.

 

5.10.2. Grunnøvelser

Følgende øvelser er definert som grunnøvelser: Stupspiral (symmetrisk og asymmetrisk) og

wingover.

 

5.10.3. Krav til paraglider

Paraglider skal ikke flys ut over de begrensninger som produsent har oppgitt.

Utstyrleverandørens anbefalinger om akroflyging skal følges.

 

5.10.4. Krav til flysted ved organisert flyging

Ved organiserte treninger, samlinger, kurs eller konkurranse skal alle øvelser utføres over

vann med bemannet båt på vannet.

 

5.10.5. Minimumshøyde

Alle øvelser skal være avsluttet minimum 100 meter over terrenget. Over dypt vann er det

ingen krav til minimumshøyde. Det skal være bemannet båt på vannet når øvelsene gjøres

over vann.

 

5.10.6. Sikkerhetsutstyr

Ved all akroflyging skal nødskjerm tilpasset totalvekten og pakket etter produsentens

anvisninger og anbefalte intervaller benyttes. Kun tørr nødskjerm kan benyttes under flyging.

 

 


 

5.10.7. Progresjon

Det anbefales at flygere som vil begynne med akroflyging deltar på akro-kurs for å lære

grunnøvelsene og øvelser utover grunnøvelsene. Det er en forutsetning at man behersker

grunnøvelsene før man starter med vanskeligere øvelser.

Det advares mot for rask progresjon, der man går videre mot mer avanserte øvelser før

grunnøvelsene er innlært. Trening på nye øvelser bør alltid foregå med kvalifisert instruktør og

øvelsene skal utføres over vann med bemannet båt på vannet.

 

5.10.8. Konkurranser i akroflyging med paraglider

Det er spesielle krav til når det gjelder akrokonkurranser med paraglider i Norge:

 

a) Krav om forhåndstillatelse

For å kunne arrangere en konkurranse må man søke om tillatelse fra HP/NLF i

god tid i forveien

 

b) Krav til deltakelse:

For å delta i en konkurranse kreves det at pilotene går igjennom en

kvalifiseringsomgang der man viser for arrangør at man behersker grunnøvelsene

og eventuelt andre øvelser arrangøren krever at piloten skal beherske.

 

5.10.9 Akrokompendium

Det er utarbeidet et eget Akrokompendium som gir nærmere informasjon om akroflyging.

 

5.11. Regler for andre startmetoder, herunder dropp fra ballong eller helikopter

Andre startmetoder, herunder dropp fra ballong eller helikopter, krever spesiell godkjennelse fra

Luftfartstilsynet. Søknad må skje gjennom HP/NLFs faglige ledelse.