12.des.2004 Akrokompendiet
Når akroparaglider prosjektet startet ble det fremmet et krav av HP/NLF at akro-gruppen skulle utarbeide et akro-kompendium. Dette dokumentet skulle inneholde detaljerte beskrivelser av de forskjellige øvelser. Det skulle også brukes i holdningsskapende arbeidet i sammenheng med akroflyging med paraglider. Pål Hammar Rognøy påtok seg dette arbeidet og ...... var kompendiet ferdig. Kompendiet ble sendt via e-mail til alle PP5 piloter som ønsket det i en periode, men det gjøres nå tilgjengelig for alle.

Dette kompendiet ble siden sett på som så interessant at CIVL betalte Pernilla Hammar Rognøy for å gjøre en engelsk oversettelse.

Her kan du laste ned engelsk versjon av acrocompendium "Top Secret"  (pdf dokument)

Her kan du laste ned norsk versjon av akrokompendiet "Top Secret"  (pdf dokument)

Vi gjør oppmerksom på at selv om dette kompendiet er gratis har Pål Hammar Rognøy eierrettighetene til dette dokumentet, og all kopiering av dokumentet skal skje i sin helhet. Det er ikke lov å selge dokumentet eller publisere hele eller deler av det uten Pål Hammar Rognøys samtykke.