DOWNTEAM Piloter

Vi har som mål å samle Norges beste akro piloter under en samlet fane. Dette for å spre flyglede innad i gruppen såvel som felles treningssamlinger for å øke den enkelte pilots prestasjoner. DOWNTEAM er likevel først og fremst et konkurranselag, og hovedmålet er å trene opp Norske akro.piloter til å bli blant de beste i Verden. Utenom trening innad i gruppen tilbyr vi flere typer kurser for spirende akro-piloter såvel som vanlige piloter som ønsker bedre kontroll over skjermen.

For å lese mer om hver enkelt pilot klikker du bare på pilotens navn under pilotermenyen øverst.

 


Litt av laget (fra venstre) : SteinEgil, Kjartan, Pål, Jon (HG pilot) og Ole Jørgen