In Norwegian only

Akro kurs Downteams akrokurs dreier seg i motsetning til oppnedkurset ikke om grunntrening i skjermkontroll og sikkerhet, men rett ut konkurransetrening i akro paragliding. I tillegg til å fly lærer man å sette opp programmer som passer din flystil, samt sammensetning av øvelser for best flyt og utnyttelse av høyden. Kurset dreier seg mest om å videreutvikle det man allerede kan, men når først båten er på vannet skal man også få prøve ut nye øvelser. Dette kurset må ses på som en treningsleir for akro konkurranser.

Primært holdes kursene på steder der man får god høyde over vannet. Lysebotn er en klar vinner i så måte. Med start 650m virker det ikke så imponerende i første øyeblikk, men ved nærmere ettersyn finner man ut at det er stupbratt rett etter start, og man befinner seg nesten umiddelbart over vann. 500-550m høydeforskjell kan man regne med når øvelsene starter. Det holder til et 5 øvelsesprogram.

I tillegg til flyging lærer man også å ta vare på utstyret, og en viktig del av dette er nødskjermpakking. På 5 dagerskursene inngår nødskjerm pakkekurs. Har man ambisjoner om å konkurrerer internasjonalt i akro paragliding er kunnskap om nødskjermpakking et must. Kun de færreste piloter kan skryte av å lande tørt gjennom en hel konkurranse, og gjennom en hel sesong kan man bare glemme. De fleste internasjonale konkurranser har flåtelanding obligatorisk.

Dere får også lære om konkurranseregelverk og hvordan dømmingen virker. På 5 dagerskursene vil det være tilstede en nasjonal eller internasjonal dommer deler av kurset.

5 dagerskurset inneholder :

5 dagerskurset koster 3000.- nok

All undervisning foregår på norsk (evt. svensk).

Typisk kursplan :
dag 0 : Ankomst
dag 1 : Nødskjermpakking, friflyging/trening med båt på vannet, kveld teori nødskjermsystemet
dag 2 : Trening nye øvelser, kveld teori
dag 3 : Lage 3 øvelsesprogram som inneholder 2 lette øvelser og 1 avansert, fly programmet. Kveld teori/video
dag 4 : Lage 5 øvelsesprogram. Minikonkurranse. Kveld teori/video
dag 5 : Lage 5 øvelsesprogram. Minikonkurranse. Kveld teori/video
dag 6 : Hjemreise

Krav til piloten er : ParaPro5 og akroutsjekk, respekt for instruktøren og opplegget, utstyr i perfekt stand.