* Normalt er ikke overnatting med i prisen, men ved enkelte spesialkurs og kurs i utlandet er også overnatting innberegnet i kursavgiften.

 

Dette er med i prisen :

Oppned kurs akro
kurs
Sikkerhet light kurs sikkerhets kurs akrolight kurs
Enkel lunsj eller middag
Overnatting * * * *
Sjekk nødskjerm
Pakkekurs      
Radiokommunikasjon
Enkle sikkerhetsøvelser  
Avanserte sikkerhetsøvelser    
Enkle akroøvelser    
Avanserte akroøvelser      
Teoriundervisning
Lage enkle programmer
Lage avanserte programmer      
Konkurranse trening      
Dommer trening      
Dagens videoopptak
Parapro4 utsjekk      
Akro utsjekk    
ParaPro2      
ParaPro3    
ParaPro4  
ParaPro5

 

All betaling av DOWNTEAM kurser til konto 9710 28 82672 om ikke annet står opplyst. Unntaket er kurser arrangert av klubber og andre arrangører der downteam kun er leid inn som instruktører. Dette gjelder blant annet kurs på Voss.